Onderwijs

Video

Social media

Onderwijs wijst je de weg!

Volgens Van Dale is de definitie van onderwijs de “geregelde overdracht van kennis of vaardigheden”. Deze kennisoverdracht vindt doorgaans plaats op school, en later op de universiteit of hogeschool, en dat resulteert – althans hopelijk toch – in de uitreiking van een diploma. Het is dit, op het eerste zicht onbetekenend, stukje papier dat je hele toekomst zal bepalen. Dit diploma is voor werkgevers immers de enige objectieve waardemeter om zich een beeld te vormen over je kennis en vaardigheden.

Nelson Mandela zei het al: “Onderwijs is het meest krachtige wapen om de wereld te veranderen” en dat geldt eens te meer voor je eigen persoonlijke leventje. En net dát is de filosofie van Vindme – het internetplatform bij uitstek over onderwijs –. Is onderwijs nu echt zo belangrijk? Vindme leert je waarom!

Financiële zelfstandigheid

Onze steeds evoluerende levensstijl, stijgende inflatie en nood aan comfort vergen steeds meer financiële middelen. De tijd dat een gemiddeld gezin kon overleven met één inkomen ligt ver achter ons. Onderwijs effent het pad naar financiële zelfstandigheid doordat je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk toenemen. Studeren helpt je ook om een sociaal netwerk van mensen uit te bouwen die je als zelfstandige ondernemer kunnen ondersteunen. Soms is het niet belangrijk wat je weet, maar wie je kent. Maar ook hier geldt dat onderwijs de katalysator tot succes is.

 

Stabiliteit en geluk

Een goede opleiding is de sleutel tot een gelukkig leven. Doordat je gestudeerd hebt, lijd je minder onder werkonzekerheid, groeit je zelfvertrouwen en heb je een beter begrip van hoe de wereld functioneert. Bij onderwijs komen dus een heleboel zaken kijken die je ongetwijfeld gelukkiger maken. Het is alleen door educatie dat je verschillende doelen in het leven kunt vooropstellen, en ook evenveel mogelijkheden hebt om die doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken. Je hebt altijd je diploma om op terug te vallen!

Aanpassen aan nieuwe technieken en technologieën

De technologie evolueert razendsnel - met je smartphone heb je de hele wereld binnen handbereik, denk bijvoorbeeld aan het mobiel casino. Alleen onderwijs geeft je de mogelijkheden en de vaardigheden om je aan deze nieuwe technieken aan te passen. Wat je ook studeert – en dat hoeft niet noodzakelijk informatica of ingenieur te zijn –, het logisch denkvermogen wordt dankzij onderwijs altijd aangescherpt. Zonder deze elementaire cognitieve vaardigheden verlies je het vermogen om je nieuwe technologieën eigen te maken. Ook dat is een belangrijke factor bij de aanwerving van nieuwe werknemers. Een werkgever wil immers weten of je flexibel bent en je gemakkelijk aan een nieuwe technologische omgeving kunt aanpassen.

 

Het onderwijs in een internationale context

De wereld is meer dan ooit een dorp geworden. Multinationals met vestigingen over de hele aardbol bepalen het economische landschap. Elke onderneming, van welke omvang dan ook, wordt tegenwoordig geconfronteerd met import en export, of heeft toch minstens een aantal internationale klanten. Ook steeds meer bedrijven sturen hun werknemers over de hele wereld uit om contracten te onderhandelen of nieuwe markten aan te boren. Iemand die niet gestudeerd heeft is volledig verloren in deze internationale context. Een gestudeerd iemand echter, is in staat om culturele en taalbarrières te slopen. In het Europa van vandaag is het belangrijk om naast je moedertaal minstens nog een of twee andere talen te begrijpen. Onnodig te zeggen dat onderwijs de enige manier is om een taal echt onder de knie te krijgen.

Je bent wat je leert!

Jouw intellectuele bagage bepaalt niet alleen je verdere levensloop, maar ook wie je bent en wie je later zal zijn. Vindme spitst zich daarom toe op alle mogelijke aspecten van onderwijs: alle denkbare vakgebieden, onderwijstechnieken, hulp bij studiekeuzes, sociale vaardigheden, gespecialiseerde opleidingen en bijscholingen. Leren dat doe je immers je hele leven lang. Je studies houden niet op bij het laatste examen dat je op school aflegt. Dan begint het pas! Bij Vindme leren we je alles over … leren!